Hayvanların yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ve koruyuculuk önemli bir faktördür. Canlının yaşamını tehlikeye sokabilecek veya kalıcı hasarlar oluşturabilecek bazı hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek, bu hastalıkların oluştuktan sonraki tedavisinden daha fazla önem taşır.

Birçok viral veya bakteriyel hastalığa karşı geliştirilen aşılar çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu nedenle aşılar, koruyuculuğun en önemli yapı taşlarından biri sayılabilir.

OCAK AYI: Yeni doğan kuzu-oğlaklara öldürücü ishale karşı Septisemi Aşısı uygulanır.

ŞUBAT AYI: Doğum sezonu kuzu-oğlak bakımı,kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi (Mera) Aşısı uygulanır. Kara hastalık (Nekrotik hepatit), yanıkara gibi hastalıklar için karma aşılar uygulanır.  Keçilere yılda 1 kez, deri altı yolla 2 ml yapılması tavsiye edilir.

MART AYI:Şap Aşılaması ve Ektima Aşısı yapılır. Şap aşısı, deri altı uygulanır (1ml). Ektima aşısı ise,doğumu takiben 10 gün içinde arka bacaktan, butun iç kısmına çizik şekilde uygulanır.

Not:Yeni doğan kuzu ve oğlakların ağız ve burun bölgesinde yara ve su toplaması ve erişkin koyun ve keçilerde memelerde su toplayan küçük yaralar meydana gelir.(Ektima hastalığı)  Şap Hastalığı ağız, dil, tırnak ve memelerde yaralar oluşur, her 6 ayda bir defa  Şap Aşısı uygulanmalıdır.

NİSAN AYI:  Keçi Ciğer Ağrısı Aşısı ve Agalaksi Aşısı yapılır. Keçi ciğer ağrısı aşısı,kulak ucundan 0,2 ml deri altına uygulanır.  Yılda bir kez yapılır. Gebeliğin son iki ayında yapılması önerilmez.

-Koyun ve keçilerde meme ağrısına ve gözlerde beyazlama ve çapaklanmaya karşı 6 ayda bir defa uygulanır. Sağlıklı ve devamlı süt alabilmek için Agalaksi Aşısı şarttır. Koltuk altındaki tüysüz bölgeden 1 ml. deri altı yolla yapılır.  Gebeliğin son iki ayında uygulanmaz.

MAYIS AYI:  İç-Dış Paraziter mücadele başlar.

-Sütte kalıntı bırakmayan Kıl kurtlarına,şeritlerineve kelebeklere  etkili bir iç paraziter ilaç kullanılmalıdır.

-Programlı Brucella Aşısı göz içerisine damlatılır.(Konjuktival yolla) Ayrıca Rev1 aşısı teke katımından önce 1 ml deri altı olarak uygulanır.  Teke katımdan 1 ay önce ve yılda 1 kez yapılması önerilir.

HAZİRAN AYI: Koyun ve keçilerde Pseudotübercüloz Aşısı yapılır. Dış paraziter mücadeleye devam edilir.

-Koyun ve keçilerde deri üzerinde gözle görülebilen fındık şeklinde iltihaplı şişkinlikler ile karakterizedir, bu şişlikler zamanla patlar içerisinde peynir iltihap çıkar, bu hastalık Paratübercülozudur ve ancak aşılama ile bu hastalıktan koruma sağlanır. Yılda bir uygulanır. Tekrarı vardır.  Aşılama sistemli olarak sürdürülmeli, hastalar sağlamlardan ayrılmalıdır.

TEMMUZ AYI: Hayvan barınaklarının bakım ve onarım ve dezenfeksiyonu yapılır.

AĞUSTOS AYI : -Çiçek Aşısı yapılır. 6-12 haftalık sağlıklı oğlaklara 0,2 ml. 3 aylıktan büyüklere 0,5 ml. deri altı yolla yapılır.  Hastalık çıkmamış bölgelerde ve gebeliğin son 1,5 ayı içerisinde yapılması önerilmez.

-Keçi Ciğer Ağrısı Hastalığı öksürük, hızlı soluma, burun akıntısı, yüksek ateş ile kendisini gösteren öldürücü bir hastalıktır. Topallık Aşısı Ağustos ayında yağışlar başlamadan önce uygulandığında daha etkili olmaktadır.

EYLÜL AYI:Koyun Keçi Şap Aşısı ve Keçi Veba Aşısı uygulanır.Şap aşısı,deri altı uygulanır (1ml).Keçi vebası aşısı ise, 1 ml kuyruk altından ( deri altı) uygulanır.

EKİM AYI: -Çelertme (Enterotoksemi) Aşısı ve İç Parazit mücadelesi yapılır.

-Çelertme Aşısı Eylül ayında veya en geç Ekim ayında uygulanmalıdır(Kuzu ve Oğlaklara 15 gün ara ile 2 defa uygulanmalıdır) 6 ayda bir defa Çelertme Aşısı uygulanmalıdır. Sütte kalıntı bırakmayan Kıl kurtlarına , şeritlere ve kelebeklere etkili bir iç paraziter ilaç kullanılmalıdır.

KASIM AYI: Agalaksi (Süt Kesen) Aşısı Uygulanır.

ARALIK AYI: Doğumuna 1-1,5 ay kala gebe koyunlara Septisemi Aşısı uygulanır.​